ANDRZEJ ANTONI TOMASIK

ANDRZEJ ANTONI TOMASIK DORADZTWO I POŚREDNICTWO 
Oferujemy pomoc we: 
 
- tworzeniu 
- wdrażaniu 
- przygotowaniu do certyfikacji  
 
systemów zarządzania jakością ISO 9001, środowiskiem ISO 14001 i bezpieczeństwem oraz WSK i HAACCP. 
 
 
 
Firma została akredytowana jako wykonawca usług szkoleniowych i doradczych finansowanych z funduszy PHARE w ramach programu "Wstęp do jakości" w zakresie doskonalenia systemów jakości oraz przygotowanie kadry (wykaz opublikowany na stronie www.parp.gov.pl). 
 
 
 
ANDRZEJ ANTONI TOMASIK DORADZTWO I POŚREDNICTWO 
81-651 GDYNIA, ul. Konwaliowa 10/17 
 
 
 
 
 
 
 
 


ANDRZEJ ANTONI TOMASIK
skr. pocztowa 20
81-651 GDYNIA 5
tel. 0-58 624 37 48
mobile: +48 606 912 879
e-mail: andrzej@iso-tomasik.pl

Copyright 2003 ANDRZEJ ANTONI TOMASIK & INTERIA.PL